Ärende

16. Yttrande över begäran om allmän handling till Justitieombudsmannen