Ärende

15. Yttrande över överklagat utdömande av vite mål nr 8806-18