Ärende

22. Nämndinitiativ angående skolvalet i Uppsala och familjernas val av skola