Ärende

21. Nämndinitiativ angående lönekriterier för lärare