Ärende

21. Nämndinitiativ angående lönekriterier för lärare

Det här är ett beslutsunderlag.