Ärende

16. Yttrande angående ansökan om gymnasieskola - Ljud och Bildskolan LBS AB