Ärende

15. Yttrande angående ansökan om gymnasieskola - Folkuniversitetet