Ärende

8. Slutrapport gällande avtal med Uppsalas Elevkårer år 2015-2017