Ärende

7. Redovisning av medarbetarundersökningen