Ärende

25. Plan för utbildningen på introduktionsprogrammen