Ärende

19. Ersättningsmodell för tilläggsbelopp och motsvarande ersättning