Ärende

16. Kommunrevisionen - granskning av intern kontroll 2017