Ärende

7. Uppföljning av plan för strategisk kompetensförsörjning