Ärende

24. Fråga från Christopher Lagerqvist (M) om normkritiska experiment