Ärende

Fråga om hur huvudmannen säkerställer skolors systematiska kvalitetsarbete