Yttrande

2. Yttrande över Möjlighet till särskild kvot vid placering i kommunala skolor