Yttrande

11. Motion av J Segersam och M Wisell (båda KD) om arbetsmiljön inom barnomsorg