Ärende

17. Motion av Lisen Burmeister (SD) om likvärdig tillgång till simhallstid