Yttrande

Remiss avseende ansökan gällande utökning av befintlig frisående gymnasieskola