Yttrande

Remiss ansökan om godkännande som huvudman för nyetablering av gymnasieksola