Yttrande

Remiss angående ansökan om nyetablering av fristående gymnasieskola