Ärende

17. Initiativ gällande elevkullarnas tillväxt över tid från Unn Harsem (C) m.fl.