Yttrande

Remiss om reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Uppsala kommun