Ärende

18. Motion av Mohammad om att utreda en ny skola mellan Gottsunda och Sunnersta