Ärende

Förändringa avseende nämndens deltagande i möten och arvodering vid studiebesök