Yttrande

Motion av om ett kunskapscampus i Södra staden