Yttrande

Motion av Anna Manell (L) om ändrade principer vid skolval