Motion

Motion av Anna Manell (L) om förstelärare för arbete med särskilt begåvade barn