Motion

23. Motion av Anna Manell och Benny Lindholm (båda L) om yrkesskolor