Ärende

Ersättning för tilläggsbelopp i fristående gymnasiesärskola/gymnsieskola