Protokoll

Protokoll, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 6 november 2014