Ärende om försöksverksamhet med utbildning med inriktning mot restaurangbiträde