Ärende

Överlämnande av data samt sekretessförbehåll för gymnasieskolor