Interpellation/fråga

Fråga: Förekomst av elevskyddsombud