Remiss

Ändring av Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna