Protokoll

Protokoll, Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 12 juni 2014