Interpellation/fråga

Fråga om uppföljning av arbetsmarknadsinsatser och SFI upphandlade som tjänstekoncession