Interpellation/fråga

Fråga om underskott för kostnaderna för socialbidrag