Protokoll

Protokoll, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 12 september 2013, del 2