Protokoll

Protokoll, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 6 december 2012