Protokoll

Protokoll, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 15 november 2012