Protokoll

Protokoll, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 13 september 2012