Protokoll

Protokoll, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 12 januari 2012