Protokoll

Protokoll, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 8 december 2011