Protokoll

Protokoll, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 15 juni 2011