Protokoll

Protokoll, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 10 november 2011