Socialnämndens individutskott sommar

Här kan du se utskottets sammanträden.

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Socialnämndens individutskott sommar är ett utskott under socialnämnden. De ansvarar enligt delegation för myndighetsbeslut i individärenden för hela nämnden under årets sommarperiod.

Kontakta utskottet

Telefon (kommunens kontaktcenter)
Postadress

Uppsala kommun
Socialnämnden
753 75 Uppsala