Ärende

7. Kommunrevisionen: Granskning av IT-relaterade kontroller