Ärende

5. Ekonomisk månadsuppföljning per juli 2019