Ärende

4. Avtal med Frälsningsarmén avseende härbärge