Ärende

5. Motion om att upphöra med stöd för tiggeriverksamhet